Akcija!

Žepno razkužilo za roke in površine Butters – 150ml

2,43 -32% POPUST

Cena z DDV

Sestavine
Ethanol (70g na 100g), Aqua, Cymbopogon Citarus Leaf Oil.

Uporaba
Na dlani nanesemo razkužilo v zadostni količini, vtiramo vsaj 20 sekund. Razpršimo po površini, počakamo, da se posuši oz. po 20 sekundah obrišemo s suho čisto krpo.

Varnostni list

Na zalogi

Kategoriji: , Predvidena dostava: 5-7 dni

Nevarnost:

Piktogrami za nevarnost:
GHS02

Opozorilna beseda: NEVARNO
Kode stavkov o nevarnosti:
H225- Lahko vnetljiva tekočina in hlapi
H319- Povzroča hudo draženje oči
Previdnostni stavki:
Preprečevanje
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje
prepovedano.
P233 Hraniti v tesno zaprti posodi
P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/ zaščito za oči/ zaščito za obraz
Odziv
P303+ P361+ P353- PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati
kožo z vodo/ prho.
P305+ P351+ P338- PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne
leče, če jih imate in če to lahko stori brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Shranjevanje
P403+ P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.
Odstranjevanje
P501 Odstraniti vsebino/ posodo v skladu z lokalnimi/ regionalnimi/ nacionalnimi/ mednarodnimi.
2.3 Druge nevarnosti
Snov/ zmes izpolnjuje merila za PBT/ vPvB v skladu z Uredbo (ES) št 1907/2006, Priloga XIII.
Ni podatkov o drugih nevarnostih

Informacije

Dostava
Brezplačna dostava za naročila večja od 150,00 €.

Vračila 
Če z vašim nakupom niste zadovoljni, nam lahko izdelek vrnete v roku 8 dni za zamenjavo ali vračilo denarja. Več informacij.

Potrebujete pomoč?
Pokličite nas na +386 (0)51 352 004, ali pišite na elektronski naslov info@pentiv.si.

Iskanje www.pentiv.si

Prijava

Ustvari nov račun

Vaši osebni podatki bodo služili za izboljšavo vaše uporabniške izkušnje na naši spletni strani, za upravljanje dostopa do vašega računa in druge namene, opisane v pravilnik o zasebnosti.

Pozabljeno geslo

Ste pozabili geslo? Vnesite svoje uporabniško ime ali email naslov. Na vaš email bomo poslali povezavo za ponastavitev gesla.

Košarica (0)